Daling werktevredenheid flexwerkers


De werktevredenheid van oproepkrachten en invalkrachten daalt. Waar in 2007 nog 80 procent van de oproepkrachten en invalkrachten aangaf tevreden te zijn, is dit in 2017 met 7 procent gedaald. Dit komt veelal omdat zij zich niet in een gunstige positie bevinden. Veel hebben moeite om financieel rond te komen. Hiernaast werken zij vaak ook in mindere arbeidsomstandigheden dan medewerkers die vast in dienst zijn. Dit meldt TNO, op basis van onderzoek.

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd. Niet alleen zijn er meer oproepkrachten en invalkrachten bijgekomen, er zijn ook meer medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract bijgekomen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft veel voordelen voor zowel werkgevers als medewerkers. Zo biedt flexwerk een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt en kan de medewerker zich juist oriënteren of het werk passend en geschikt is. Voor werkgevers kunnen flexwerkers onder andere zorgen voor meer continuïteit in het personeelsbestand.

Ook is het aantal oproepkrachten en invalkrachten de laatste jaren sterk gestegen. Echter ervaart deze groep (oproep en invalkrachten) slechtere werkomstandigheden. Dit is een belangrijk aspect om rekening mee te houden voor verschillende organisaties. Goed werkgeverschap is erg belangrijk in de huidige arbeidsmarkt. Als hier niet op de juiste manier in wordt geïnvesteerd kan het zijn dat deze medewerkers vertrekken. Er zijn momenteel veel openstaande vacatures. Juist in de huidige arbeidsmarkt dient hier dus in geïnvesteerd te worden.